ERXON AB är ett konsult och handelsföretag som är inriktat på att förmedla varor och tjänster i bägge riktningar mellan Sverige och Central- och Östeuropa.

Vår specialité, den Polska marknaden.