Bakgrund

 

ERXON  AB är ett handels och konsultföretag som startades 1994 för att bedriva handel med varor och tjänster i bägge riktningarna mellan Sverige och Polen

Företaget är också sedan 1995 leverantör till Systembolaget AB. ERXON  AB har egna varumärken av sprit och öl. Sedan 1999 bedriver ERXON skeppsfurnering för handelssjöfarten på Vänern.

Företaget ERXON  AB är organiserat enligt följande:

Import av egna varumärken av sprit och öl vilka produceras av olika producenter i Polen.  

Leverantör av sprit och öl till restauranger runt om i Sverige

Bedriver skeppshandel på samtliga hamnar runt Vänern och förser handelssjöfarten med livsmedel, bonded stores och andra förnödenheter.

Vi jobbar enligt SS-ISO 9000 och har ett väl utbyggt nätverk i Central- och Östeuropa.

ERXON AB kan assistera Er från den första tanken på en bearbetning av marknaden till, eller lång förbi, det första avslutet antingen det gäller försäljning av varor och tjänster, köp av färdiga produkter, upphandling av halvfabrikat eller utlägg av legoproduktion.

 

 

Dokument